Betrouwbare kennis efficiënter delen

Nu we meer online werken is er nog meer informatie beschikbaar. Maar of deze informatie ook betrouwbare kennis oplevert is nog maar de vraag.

De meest betrouwbare kennis ligt primair bij mensen. IQADOT helpt om deze kennis te vinden, te delen en duurzaam op te slaan.

Onze oplossing

 • Legt een netwerk aan en biedt op een laagdrempelige manier toegang tot betrouwbare kennis binnen de organisatie
 • Stimuleert de kennisuitwisseling tussen personen
 • Verhoogt de kwaliteit van kennis en stimuleert kenniscreatie
 • Is voorbereid om met Machine Learning kennisdeling te versnellen

Hoe het werkt

 • Kennis wordt gedeeld op basis van vraag en antwoord
 • Elke vraag krijgt één antwoord, het beste antwoord
 • Het beste antwoord wordt interactief bepaald door een klein team en de vraagsteller
 • Een Guru, een kennisautoriteit, wordt ingeschakeld als er geen consensus wordt bereikt
 • Het beste antwoord wordt gepubliceerd wanneer het beantwoordingsproces is voltooid
 • Een beter antwoord kan nadien door eenieder ter beoordeling bij een Guru worden ingediend

 

Ons product

Platform

 • Een afgeschermd online platform, bestaande uit een Webgebaseerde gebruikers- en beheeromgeving
 • De gebruikersomgeving biedt de functionaliteit om vragen te stellen en te beantwoorden, een eigen kennisbank en zoekmogelijkheden
 • Gebruikers hebben een eigen dashboard met inzage in hun actuele kennisprofiel

Beheer

 • Beheer van gebruikers en kennisgebieden
 • Beheer van workflow en processen
 • Gedetailleerde rapportages en inzage in actueel kennisprofiel van gebruikers

 

 

 

Meer weten of een demo aanvragen?

Neem contact op